Skip to Main Content
The University of Manitoba campuses are located on original lands of Anishinaabeg, Cree, Ojibwe-Cree, Dakota, and Dene peoples, and on the National Homeland of the Red River Métis. More

Slavic Studies - Ukrainian Studies Guide: Dictionaries & Encyclopedias

Ask a Librarian

Image: White text on blue background with round thought bubbles Text: Ask Us

Electronic Dictionaries

Electronic Encyclopedias

Print Dictionaries

 • Andrusyshen, C., et al.  Ukrainian-English dictionary. Saskatoon ; Toronto : Published for University of Saskatchewan by University of Toronto Press , 1981, c1955.
  Slavic Reference  PG 3891 A7 1981
 • Balla, M.I.Anhlo-Ukrains'kyi slovnyk. Blyz'ko 120, 000 sliv. Kyiv: Osvita, 1996.
  Slavic Reference  PG 3891 B27 1996  T. 1&2
 • Barantsev,  K. Ukrains'kyi frazeolohichnyi slovnyk.Kyiv: Vydavntstvo "Ridna Shkola", 1969
  Slavic Reference  PG 3891 B3
 • Benukh, O. and R. Galushko.Ukrainian-English, English-Ukrainian Standard Dictionary.  New York, Hippocrene Books, 1995.
  Slavic Reference  PG 3891 B46 1995
 • Boikiv, O., et al. Slovnyk chuzhomovnykh sliv.  N'iu Iork: Vydavnytstvo Mykhaila Borets'koho, 1955
  Slavic Reference  PG 3886 B6 1955
 • Deiko, M. et al.Anhliis'ko-ukrains'kyi ta anlhkiis'ko-ukrains'kyi slovnyk shyrokoho vzhytku. Tom 1 & 2. Avstraliia-Anhkiia: Vydavnytstvo "Ridna Mova", 1979.
  Slavic Reference  PG 3891 D44 1  T. 1&2
 • Dems'ka O., and I. Kul'chytskyi.Slovnyk omonimiv ukrains'koi movy. L'viv Feniks, 1996.
  Slavic Reference  PG 3886 D46 1996
 • Derkach, P. Korotkyi slovnyk synonimiv ukrains'koi movy. N'iu Iork: Naukovo-doslidche tovarystvo ukr. terminolohiï, 1975.
  Slavic Reference  PG 3885 D4 1975
 • Frazeolohichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Knyha 1 & 2. Kyiv: Naukova dumka, 1993.
  Slavic Reference  PG 3888 F73 1993 kn. 1 & 2
 • Holovashchuk, S.  Pravopysnyi slovnyk: Ponad 40,000 sliv. Kyiv:  Vydavnytstvo "A.S.K.", 1999.
  Slavic Reference  PG 3833 H63 1999
 • Hrynchyshyn, D., and O. Serbens'ka. Slovnyk paronimiv ukrains'koi movy. Kyiv: Osvita, 2008.
  Slavic Reference  PG 3886 H78 2008
 • Hrytsak, IE., and K. Kysilevs'kyi.Ukrains'ko-Pol's'kyi  slovnyk. Varshava: Vydavnytstvo Mizhmor'ia, 1990.
  Slavic Reference  PG 3893 P6 H7 1990
 • Ivchenko, A.  Orfohrafichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kharkiv: Folio, 2001.
  Slavic Reference  PG 38333 I93 2001
 • Karachun, V. Orfohrafichnyi slovnyk naukovykh i tekhnichnykh terminiv: Ponad 30,000 sliv.  Kyiv: Vydavnytstvo "Krynytsia", 1999.
  Slavic Reference PG 3833 K37 1999
 • Karavans'kyi, S.Praktychnyi slovnyk synonimov ukrains'koi movy. L'viv: BaK, 2008.
  Slavic Reference  PG 3886 K37 2008
 • Karavanskyi, S. Slovnyk rym ukrains'koi movy. L'viv: Karavans'kyi Sviatoslav, 2004.
  Slavic Reference  PG 3881 K37 2004
 • Korotkyi tlumachnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kyiv: Radians'ka shkola, 1978.
  Slavic Reference  PG 3888 K67
 • Mel'nychuk, O. (Ed.).Etymolohichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kyiv: Naukova Dumka, 1982.
  Slavic Reference  PG 3883.5 t.1-4
 • Orfohrafichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kyiv: Vydavnytstvo "Dovira", 1994.
  Slavic Reference  PG 3835 O7 1994
 • Poliuha, L.Slovnyk antonomiv ukrains'koi movy. Kyiv: Vydavnytstvo "Dovira", 1999.
  Slavic Reference  PG 3886 P65 1999
 • Rusanivs’kyi, V.  Slovnyk ukrains’koi movy : u dvadtsiaty tomakh. Kyiv: Naukova Dumka, 2010
  Slavic Reference PG 3888 S66 2010
 • Shylo, H. Naddnirians'kyo regional'nyi slovnyk.  L'viv; N'iu Iork: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy;  Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Amerytsi, 2008
  Slavic Reference  PG 3898 W4 S49 2008
 • Slovnyk synonimov ukrains'koi movy u dvokh tomakh. Kyiv: Naukova Dumka, 2000.
  Slavic Reference  PG 3886 S58 1999  T. 1&2
 • Slovnyk ukrains'koi movy. T. 1-11. Kyiv : Nauk. dumka, 1970-1980
  Slavic Main StacksPG 3835 U5 1970  t. 1-11
 • Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy. Kyiv: Irpin', 2007.
  Slavic Reference  PG 3888 V45 2007
 • Velykyi zvedenyi orfohrafichnyi slovnyk suchasnoi ukrains'koi leksyky. Kyiv: Perun, 2003.
  Slavic Reference  PG 3833  V45 2003
 • Zhaivoronok, V.V.Velyka chy mala litera? Slovnyk-dovidnyk. Blyz'ko 10,000 nominatsii. Kyiv: Naukova dumka, 2004.
  Slavic Reference  PG 3833 Z48 2004
 • Zubkov, Mykola.Novitnii Rosiis'ko-Ukrains'kyi / Ukrains'ko-Rosiis'kyi Slovnyk. Ta hramatychnyi komentar. 50,000 sliv.  Kharkiv: Torsinh, 2005.
  Slavic Reference  PG 3893 R8 Z83 2005

Print Encyclopedias

 • Babychev, F. (Ed.).  Ukrains'kyi radians'kyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Holovna redaktsiia Ukrains'koi Radians'koi Entsyklopedii, 1986.
  Slavic Reference  AG 60 U4 U4 1986 t. 1-3
 • Bazhan, M. (Ed.). Ukrains'ka Radians'ka Entsyklopediia. Kyiv: Holovna Redaktsiia Ukrains'ka Radians'ka Entsyklopediia, 1977.
  Slavic Reference  AE 60 U4 U38 1977
 • Dziuba, I. (Ed.). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. Kyiv: Koordynatsiine biuro Entsyklopedii Suchasnoi - Ukrainy NAN Ukrainy, 2001.
  Slavic Reference  AE 60 U4 E54 2001
 • Kohut, Z. Historical Dictionary of Ukraine. Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2005.
  Slavic Reference  DK 508.444 K64 2005
 • Kozyts'kyi A. and I. Pidkova (Eds.). Entsyklopediia L'vova. L'viv: Litopys, 2007
  Slavic Reference  DK 508.95 L86 E587 2007
 • Kubijovyč, V. (Ed.). Encylopedia of Ukraine. Toronto: Published for the Canadian Institute of Ukrainian Studies, the Shevchenko Scientific Society (Sarcelles, France), and the Canadian Foundation for Ukrainian Studies by University of Toronto Press, 1984-1993.
  Dafoe Reference; Slavic Reference; Slavic Main Stacks    DK 508 E52 1984
 • Kubijovyč, V. (Ed.). Ukraine: A Concise Encyclopedia. Volume 1&2. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
  Dafoe Reference; Slavic Reference ; Slavic Main Stacks DK 508 U413 v.1&2.
 • Kubijovyč, V. and Z. Kuzela. Entsyklopediia ukrainoznavstvo v dvokh tomakh. Miunkhen; N'iu Iork: Naukove Tovarystvo im. Shevchenko, 1949.
  Slavic Reference  AE 60 U5 E5. v. 1-2
 • Ukrains'kyi entsyklopedychnyi slovnyk-kalendar. Ternopil': Navchal'na knyha-Bohdan, 2003.
  Slavic Reference  DK 508.45 U373 2003
 • Velyka  iliustrovana entyklopediia Ukrainy. Kyiv: "Makhaon-Ukraina", 2009
  Slavic Reference  DK 508.444 v45 2009