Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
The University of Manitoba campuses are located on original lands of Anishinaabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene peoples, and on the homeland of the Métis Nation. More

Slavic Studies - Ukrainian Studies Guide: Dictionaries & Encyclopedias

Ask a Librarian

Ask Us Icon

Electronic Dictionaries

Electronic Encyclopedias

Print Dictionaries

 • Andrusyshen, C., et al.  Ukrainian-English dictionary. Saskatoon ; Toronto : Published for University of Saskatchewan by University of Toronto Press , 1981, c1955.
  Slavic Reference  PG 3891 A7 1981
 • Balla, M.I.Anhlo-Ukrains'kyi slovnyk. Blyz'ko 120, 000 sliv. Kyiv: Osvita, 1996.
  Slavic Reference  PG 3891 B27 1996  T. 1&2
 • Barantsev,  K. Ukrains'kyi frazeolohichnyi slovnyk.Kyiv: Vydavntstvo "Ridna Shkola", 1969
  Slavic Reference  PG 3891 B3
 • Benukh, O. and R. Galushko.Ukrainian-English, English-Ukrainian Standard Dictionary.  New York, Hippocrene Books, 1995.
  Slavic Reference  PG 3891 B46 1995
 • Boikiv, O., et al. Slovnyk chuzhomovnykh sliv.  N'iu Iork: Vydavnytstvo Mykhaila Borets'koho, 1955
  Slavic Reference  PG 3886 B6 1955
 • Deiko, M. et al.Anhliis'ko-ukrains'kyi ta anlhkiis'ko-ukrains'kyi slovnyk shyrokoho vzhytku. Tom 1 & 2. Avstraliia-Anhkiia: Vydavnytstvo "Ridna Mova", 1979.
  Slavic Reference  PG 3891 D44 1  T. 1&2
 • Dems'ka O., and I. Kul'chytskyi.Slovnyk omonimiv ukrains'koi movy. L'viv Feniks, 1996.
  Slavic Reference  PG 3886 D46 1996
 • Derkach, P. Korotkyi slovnyk synonimiv ukrains'koi movy. N'iu Iork: Naukovo-doslidche tovarystvo ukr. terminolohiï, 1975.
  Slavic Reference  PG 3885 D4 1975
 • Frazeolohichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Knyha 1 & 2. Kyiv: Naukova dumka, 1993.
  Slavic Reference  PG 3888 F73 1993 kn. 1 & 2
 • Holovashchuk, S.  Pravopysnyi slovnyk: Ponad 40,000 sliv. Kyiv:  Vydavnytstvo "A.S.K.", 1999.
  Slavic Reference  PG 3833 H63 1999<
 • Hrynchyshyn, D., and O. Serbens'ka. Slovnyk paronimiv ukrains'koi movy. Kyiv: Osvita, 2008.
  Slavic Reference  PG 3886 H78 2008
 • Hrytsak, IE., and K. Kysilevs'kyi.Ukrains'ko-Pol's'kyi  slovnyk. Varshava: Vydavnytstvo Mizhmor'ia, 1990.
  Slavic Reference  PG 3893 P6 H7 1990
 • Ivchenko, A.  Orfohrafichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kharkiv: Folio, 2001.
  Slavic Reference  PG 38333 I93 2001
 • Karachun, V. Orfohrafichnyi slovnyk naukovykh i tekhnichnykh terminiv: Ponad 30,000 sliv.  Kyiv: Vydavnytstvo "Krynytsia", 1999.
  Slavic Reference PG 3833 K37 1999
 • Karavans'kyi, S.Praktychnyi slovnyk synonimov ukrains'koi movy. L'viv: BaK, 2008.
  Slavic Reference  PG 3886 K37 2008
 • Karavanskyi, S. Slovnyk rym ukrains'koi movy. L'viv: Karavans'kyi Sviatoslav, 2004.
  Slavic Reference  PG 3881 K37 2004
 • Korotkyi tlumachnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kyiv: Radians'ka shkola, 1978.
  Slavic Reference  PG 3888 K67
 • Mel'nychuk, O. (Ed.).Etymolohichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kyiv: Naukova Dumka, 1982.
  Slavic Reference  PG 3883.5 t.1-4
 • Orfohrafichnyi slovnyk ukrains'koi movy. Kyiv: Vydavnytstvo "Dovira", 1994.
  Slavic Reference  PG 3835 O7 1994
 • Poliuha, L.Slovnyk antonomiv ukrains'koi movy. Kyiv: Vydavnytstvo "Dovira", 1999.
  Slavic Reference  PG 3886 P65 1999
 • Rusanivs’kyi, V.  Slovnyk ukrains’koi movy : u dvadtsiaty tomakh. Kyiv: Naukova Dumka, 2010
  Slavic Reference PG 3888 S66 2010
 • Shylo, H. Naddnirians'kyo regional'nyi slovnyk.  L'viv; N'iu Iork: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy;  Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Amerytsi, 2008
  Slavic Reference  PG 3898 W4 S49 2008
 • Slovnyk synonimov ukrains'koi movy u dvokh tomakh. Kyiv: Naukova Dumka, 2000.
  Slavic Reference  PG 3886 S58 1999  T. 1&2
 • Slovnyk ukrains'koi movy. T. 1-11. Kyiv : Nauk. dumka, 1970-1980
  Slavic Main StacksPG 3835 U5 1970  t. 1-11
 • Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy. Kyiv: Irpin', 2007.
  Slavic Reference  PG 3888 V45 2007
 • Velykyi zvedenyi orfohrafichnyi slovnyk suchasnoi ukrains'koi leksyky. Kyiv: Perun, 2003.
  Slavic Reference  PG 3833  V45 2003
 • Zhaivoronok, V.V.Velyka chy mala litera? Slovnyk-dovidnyk. Blyz'ko 10,000 nominatsii. Kyiv: Naukova dumka, 2004.
  Slavic Reference  PG 3833 Z48 2004
 • Zubkov, Mykola.Novitnii Rosiis'ko-Ukrains'kyi / Ukrains'ko-Rosiis'kyi Slovnyk. Ta hramatychnyi komentar. 50,000 sliv.  Kharkiv: Torsinh, 2005.
  Slavic Reference  PG 3893 R8 Z83 2005

Print Encyclopedias

 • Babychev, F. (Ed.).  Ukrains'kyi radians'kyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Holovna redaktsiia Ukrains'koi Radians'koi Entsyklopedii, 1986.
  Slavic Reference  AG 60 U4 U4 1986 t. 1-3
 • Bazhan, M. (Ed.). Ukrains'ka Radians'ka Entsyklopediia. Kyiv: Holovna Redaktsiia Ukrains'ka Radians'ka Entsyklopediia, 1977.
  Slavic Reference  AE 60 U4 U38 1977
 • Dziuba, I. (Ed.). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. Kyiv: Koordynatsiine biuro Entsyklopedii Suchasnoi - Ukrainy NAN Ukrainy, 2001.
  Slavic Reference  AE 60 U4 E54 2001
 • Kohut, Z. Historical Dictionary of Ukraine. Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2005.
  Slavic Reference  DK 508.444 K64 2005
 • Kozyts'kyi A. and I. Pidkova (Eds.). Entsyklopediia L'vova. L'viv: Litopys, 2007
  Slavic Reference  DK 508.95 L86 E587 2007
 • Kubijovyč, V. (Ed.). Encylopedia of Ukraine. Toronto: Published for the Canadian Institute of Ukrainian Studies, the Shevchenko Scientific Society (Sarcelles, France), and the Canadian Foundation for Ukrainian Studies by University of Toronto Press, 1984-1993.
  Dafoe Reference; Slavic Reference; Slavic Main Stacks    DK 508 E52 1984
 • Kubijovyč, V. (Ed.). Ukraine: A Concise Encyclopedia. Volume 1&2. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
  Dafoe Reference; Slavic Reference ; Slavic Main Stacks DK 508 U413 v.1&2.
 • Kubijovyč, V. and Z. Kuzela. Entsyklopediia ukrainoznavstvo v dvokh tomakh. Miunkhen; N'iu Iork: Naukove Tovarystvo im. Shevchenko, 1949.
  Slavic Reference  AE 60 U5 E5. v. 1-2
 • Ukrains'kyi entsyklopedychnyi slovnyk-kalendar. Ternopil': Navchal'na knyha-Bohdan, 2003.
  Slavic Reference  DK 508.45 U373 2003
 • Velyka  iliustrovana entyklopediia Ukrainy. Kyiv: "Makhaon-Ukraina", 2009
  Slavic Reference  DK 508.444 v45 2009