Skip to Main Content
The University of Manitoba campuses are located on original lands of Anishinaabeg, Cree, Ojibwe-Cree, Dakota, and Dene peoples, and on the National Homeland of the Red River Métis. More

Slavic Studies Unique Collections: Polish Amateur Theatre Pamphlets

About the Polish Amateur Theatre Pamphlet Collection

The Polish Amateur Theatre Pamphlet Collection consists of small format publications of plays written by Polish playwrights and published in Poland and in the United States during the first half of the twentieth century. The plays were geared towards amateur theatre groups for the Polish community, and consisted of comedies, dramas, and plays about historical figures in Polish history.

This collection is available in the Slavic Collection's closed stacks. Please ask the Slavic staff for assistance.

Polish Amateur Theatre Pamphlets

 • Abrahamovicz , A.; Ruszkowski, R. Oddajcie mi żonę. Teatr dla wszystkich, nr. 16. Lwów i Warszawa, n.d.78 p.
 • Akademik czyli Ofiara za Ojczyznę, z muzyka i śpiewami. Narod sobie, nr.2. Warszawa, n.d.43 p.
 • Alp, W. Do większych ja rzeczy urodzony. Teatr dla młodzieży męskiej, nr. 11. Poznań, 1927. 40 p.
 • Anczyc. W. Flisacy: obrazek ludowy w jednym akcie. Teatr amatorski, nr. 69. Warszawa, n.d.57 p.
 • Bakala, B. Więzien Magdeburga: daramat w 4 aktach. Scena strzelecka, nr. 1. Warszawa, 1927.62 p.
 • Bałucki, M. Dom otwarty: komedia w trzech aktach. Biblioteka teatrów amatorskich, nr. 26.Katowice, n.d. 131 p.
 • Bałucki, M. Grube ryby: komedja w 3 aktach, opracował Zygmunt Tempka-Nowakowski. Biblioteka narodowa, nr.95. Kraków, 1926.62 p.
 • Bałucki, M. Teatr amatorski: krotochwila w dwóch aktach przez Michała Bałuckiego. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 12. Lwów, 1922.
 • Bałucki, M. Teatr amatorski: krotochwila w dwóch aktach przez Michała Bałuckiego. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 12. Lwów, 1924
 • Bałucki, M. Teatr amatorski: krotochwila w 2 aktach. London: Sekcja wydawnicza towarzystwa pomocy Polakom, 1947.62 p.
 • Bałucki, Michał. Teatr amatorski: krotochwila w 2 aktach. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 12. Lwów,n.d.  56 p.
 • Bekier, J. Wieczór gwiazdkowy czyli najnowsza jasełka na role dziewczęce. Kalisz, 1936. 70 p.
 • Bezdomne: obrazek sceniczny jednoaktowy z czasów wojny światovej w Polsce dla teatrzyków dziecięcych. Brasil: Świt, 1928. 22 p.
 • Biedroń, R. Gwiazda ludu: obraz ludowy w 3 aktach z melodjami F. Walczyńskiego. Tarnow, 1930. 48 p. (2 copies)
 • Bisson, A. Dzik: komedya w jednym akcie. Teatr amatorski, nr. 104. Warszawa, n.d. 54 p.
 • Bogusławski, W. Cud mniemany czyli krakowiacy i górale, opracował Eugenjusz Kucharski. Pisarze Polscy i obcy, nr.6. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1923. 152 p.
 • Bolesławicz. Kolega z oślej ławki: komedyjka w jednym akcie. Bibljoteczka teatralna dla dzieci i młodziezy, nr. 8. Lwów, 1922. 15 p.
 • Bolesławicz. Literki: obrazek w jednej odsłonie. Bibljoteczka teatralna dla dzieci i młodziezy, nr.18. Lwów, 1922. 9 p.
 • Bolesławicz. Pod Grunwaldem: obrazek z czasów krzyżackich w jednej odsłonie. Bibljoteczka teatralna dla dzieci i młodziezy, nr.26. Lwów, 1922. 12 p.
 • Budzyński, W. Noc przemineła...sztuka w 3 actach. London, 1952. 45 p.
 • Bunikiewicz, W. Sowizdrzały. Lwów: Nakładem wyd-wa polskiego, 1919. 114 p.
 • Chata za wsią: dramat ludowy w V aktach ze śpiewami i tańcami. Kopia z rękopisu własności rządowych teatrów w Warszawe. Chicago, 1909. 188 p.
 • Chateau Yquem: krotochwila w 1-ym akcie przez W. Busnach’a. Bibjoteka miłosnikow sceny, nr. 12. Warszawa, n.d. 41 p.
 • Ciocia z Ameryki: komiczna operetka w 4ch aktach, podług Brandona napisał i muzykę utworzył Antoni Jax. Chicago: W.H. Sajewski, n.d. 94 p.
 • Cola Rienzi: dramat hisstoryczny z XIV wieku. N.p., n.d., 1914. 128 p.
 • Cud nad Wisła: sztuka patrjotyczna w 4 aktach a 5 odsłonach przez J.S. Zielińskiego. Chicago: W.H. Sajewski, 1925. 64 p.
 • Cudowna gwiazda: jasełka. Warszawa, 1933.23 p.
 • Czarnecka, J. Choinka Sierot: obrazek sceniczny w 3-ch aktach. N.p., 1931. 18 p.
 • Daszyńska, S. Spijże Jezuniu w polskiej kolebeczce. Chicago, 1941. 32 p.
 • Dom warjatów.: komedja w 3-ch aktach. N.p., 1918.55 p.
 • Dominik, F. Wigilja Św. Andrzeja: sztuka ludowa w 1 akcie ze śpiewami i tańcami. Narod sobie, nr.56. Poznań, 1926.
 • Dominik, F. W góre dramatyczny w 4 aktach na tle dziejów 1863 roku. Teatr dla wszystkich, nr. 107. Lvów i Warszawa, n.d. 94 p.
 • Dominiowa, E. Swaty: sztuka ludowa w dwóch aktach ze śpiewami i tańcami. Teatr ludowy, nr.30. Poznań, n.d. 63 p.
 • Dwadzieścia dni kozy: komedya w trzech aktach przez Maurycego Hennequin'a. Teatr dla wszystkich, nr.6. Lwów i Warszawa, n.d. 72 p.
 • Eremus. Tajemnica odkupienia. Bibljoteka wieczornicowa, nr. 36. Poznań, 1933. 109 p.
 • Ewald, F. Wigiliijna niespodzianka: obrazek sceniczny w 2 krótkich aktach, na okres Bożego Narodzenia, na role żeńskie. Biblioteka sceniczna K.D.K., nr. 35. Katowice, n.d. 32 p.
 • Franciszek Karrara: dramat w trzech aktach. Zbiór utworów dramatycznych dla młodzieży, nr.4. Kraków, 1906. 76 p.
 • Gdzie miłość tam i Bog...: sztuka religijna w 10-ciu obrazach i 2-ch odsłonach na role mieszane, opracowała Felicja Suchodolska. Biblioteka sceniczna K.D.K., nr. 3. Katowice, n.d. 30 p. (2 copies, 2nd printing – 27 p.)
 • Gella, J. Swatka: farsa w 2 aktach. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 155. Lwów, 1922. 36 p.
 • Genowefa: dramat w 5-ciu aktach przeroviony z powieści przez Szczęsnego Zahajkiewicza ze śpiewami układu Andreja J. Kwasigrocha. Chicago, 1918. 74 p.
 • Gerson-Dąbrowska, M. Krewniak Z Ameryki: humoreska w 2-ch odsłonach. Teatr szkolny i domowy, nr.16. Warszawa, 1936. 68 p.
 • Gliński, K. Baśka: krotochwila szlachecka w 3 odsłonach. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr.160. Lwów, 1924. 103.
 • Glossówna, Z. Święta zyta, służąca-tercjarka: sztuczka sceniczna w czterech obrazach. Lwów, n.d. 59 p.
 • Grzymała-Siedlecki, A. Sublokatorka: krotochwila w 3 aktach. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 169. Lwów, n.d. 85 p.
 • Gurewicz i spółka. Satyr przez Kazimierza Brzeskiego. Bibljoteka miłosnikowsceny, nr. 76. Warszawa, n.d. 23 p.
 • Gwiżdż, F. Gody. Teatr ludowy, nr.15. Warszawa, 1922. 46 p.
 • Hetmańskie wnucze: utwór sceniczny w 2-ch odsłonach. Bibljoteka teatralna “Michalinevm”. Miejsce Piastowe, 1930. 67 p.
 • Hopek, S. Św. Teresa od dzieciątka Jezus: molodramat w czterech odsłonach. Lwów: Bibljoteka religijna, 1932.62 p.
 • Intronizacja czyli panowanie społeczne najświętszego serca Jezusa w rodzinach chriześcijańskich i w narodzie. Warszawa, 1926. 71 p.
 • Janiszewski, J. Wyrok śmierci: obrazek sceniczny w dwoch odsłonach. Bibljoteka teatralna “Michalinevm”. Miejsce Piastowe, 1932.  20 p.
 • Jax, A. Ciocia z Ameryki: komiczna operetka w czterech aktach. Chicago, n.d. 32 p.
 • Jax, A. Dwaj hultaje w Ameryce albo "On musi się ożenić": komiczna operetka w 3-ch aktach na tle amerykańskiem. Chicago, n.d. 32 p.
 • Jax, A. Niemiec i Polka czyli syn burmistrza: tragedya z niedalekiej przeszłości w 4-ch aktach. Chicago, 1908. 94 p.
 • Jóźwik, W. Dzieci biskupa: dramat w trzech aktach. Toledo, 1927. 90 p.
 • Kazimierczyk, S. Kwiat paproci: baśń sceniczna ze śpiewami i tańcami. Wrocław: Postęr, 1947. 32 p.
 • Korotyńska, E. Rozegrany zakład: komedyjka w 1-ym akcie. Księgozbiorek dziecięcy. Warszawa, n.d. 24 p.
 • Korzeniowski, J. Karpaccy górale, opracował Wiktor Hahn. Bibljoteka narodowa, nr.63. Kraków, 1928. 64 p.
 • Kowalska, Z. Polka-Spartanka: sztuka dramatyczna w 4 aktach, osnuta na tle najazdu bolszewickiego. Narod sobie, nr. 195. Warszawa, n.d. 94 p.
 • Koziebrodzki, W. Stryj przyjechał: komedia w jednym akcie.Biblioteka teatrów amatorskich, nr. 57. Katowice, n.d. 51 p.
 • Koziebrodzki, W. Stryj przyjechał: komedja w jednym akcie. Bibljoteczka teatralna dla dzieci i młodziezy, nr. 57. Lwów, 1922. 43 p.
 • Labische, E. Jeden z nas musi się ożenić: komedia w jednym akcie. Biblioteka teatrów amatorskich, nr. 75. Katowice, n.d. 43 p.
 • Lachowicz, A. Humoreski - Piąty nieboszczyk; Ciocie na wydaniu; Ładny widok. Biblioteka teatrow ludowych. Warszawa, 1958. 93 p.
 • Laskowski, K. Jasełka historyczne. Wydawnictwo dziennika powszechnego. Warszawa, 1907. 32 p.
 • Lasota. A. W. Kościuszko pod Racławicami: obraz historyczno-ludowy w pięciu oddziałach. Chicago, 1893. 156 p.
 • Łobzowianie: obrazek dramatyczny w jednym akcie ze śpiewkami. Chicago, 1906. 64 p.
 • Loterya: fraszka w jednym akcie ze śpiewami słowa Hr. Oskara Korwin-Milewskiego, muzykę napissal Stanisław Moniuszka. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1908.43 p.
 • Łukaszkiewicz, J.A. Historyczne jasełka polskie w czterech obrazach. Teatr ludowy, nr.46. Poznań, n.d. 71 p.
 • Mizerka wykładana: monolog przez Dolfa Dulębę. Polski monologista, nr.4. Lwów: Kultura i sztuka, n.d.21 p.
 • Model na bohaterkę: komedya w 1-ym akcie przez Henryka Holpeina. Bibljoteka miłosnikowsceny, nr. 13. Warszawa, n.d. 37 p.
 • Moliere. Don Juan: komedya w pięciu aktach, przekład Zygmunta Sarneckiego. Biblioteka powszechna, nr. 219-220. Zloczow: Nakładem i drukiem Wilhelma Zukerkandla, n.d. 102 p.
 • Mrozowicka, I. Bez ten święty opłatek: sztuka ludowa w trzech odsłonach. Teatr ludowy, nr. 18. Poznań, n.d. 42 p.
 • Mrozowicka, I. Kłótnia o wiatr: komedyjka w jednej odsłonie. Bibljoteczka teatralna dla dzieci i młodziezy, nr.40. Lwów, 1922. 16 p. (3 copies)
 • Mrozowicka, I. Weseła nowinę bracia słuchajcie: jasełka kresowe w 3 odsłonach. Bibljoteczka teatralna dla dzieci i młodziezy, nr. 42. Lwów, n.d. 31 p.
 • Na awce w sadzie skecze przez Kazimierza Brzeskiego. Bibljoteka miłosnikow  sceny, nr.78. Warszawa, n.d. 19 p.
 • Oleska, E. Wstęga Królowej: baśń sceniczna w 3-ch odsłonach. Teatr dla młodzieży żeńskiej, nr. 37. Poznań, 1933. 35 p.
 • Opiekun w zalotach: komedya w dwóch aktach przez Józefa Blizińskiego. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 40. Lwów, 1908.30 p.
 • Opis objawienia Matki Bożej w Fatima w roku 1917. Winnipeg, 1917.76 p.
 • Orwicz, Zbigniew. Jego Kapralska Mość: komedja w 3 aktach. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 179. Lwów, 1927. 92 p. (2 copies)
 • Pobratymiec-Płatkowski, J. Z pieśnia na ustach – w bój! Sztuka ludowo-niepodleglosciowa, w 3 aktach ze spiewami.Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 204. Lwów, n.d.  95 p.
 • Pomorzanie w Gasawie: dramat historyczny w 4 aktach w 5 odsłonach, przerobił na scenę Władusław Renz. Chicago, 1897.80 p.
 • Porazińska, J. Krzywda nagrodzona: komedyjka w 2ch odsłonach. Teatr ludowy, nr. 16. Warszawa,1922. 32 p.
 • Porazińska, J. Przybieżeli do Betleem...: jesełka. Warszaw, 1924. 71 p.
 • Precz z mężczyznami: obrazek sceniczny w jednej odsłonie. Bibljoteka miłosnikowsceny, nr. 66. Warszawa, n.d. 24 p.
 • Przeor Paulinów: dramat historyczny z XVII. wieku. Napisał Julian Mors z Poradowa. Lwów, 1906. 147 p.
 • Przybylski, Z. Czary: komedja w 1-ym akcie. Bibljoteka miłosnikowsceny, nr.50. Warszawa, n.d. 18 p.
 • Przybylski, Z. Przygody pana Edwarda: komedya w 1-ym akcie. Bibljoteka miłosnikowsceny, cz 48. Warszawa, n.d. 25 p.   
 • Przyjemska, H. Siostry: obrazek sceniczny w 2 aktach ze śpiewami i tańcami. Teatr ludowy, nr. 60. Poznań, n.d. 46 p.  
 • Raort, W. Nie mów hop, aż przeskoczysz: komedja w jednym akcie. Bibljoteka teatrów amatorskich, nr. 178. Lwów, 1927. 31 p.
 • Reuttowna, M.; Wrzos, B. Trzeci maj: w dziesięcioletnią rocznicę odzyskanie niepodległości polskiej, obrazek sceniczny w 4 odsłonach ze śpiewami i żywym obrazem dla starszej młodzieży. Teatrzyk Wileński, nr.26. Wilno, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, n.d. 48 p.
 • Rieff, H. Jestem rabusiem! farsa w jednym akcie. Teatr ludowy, nr.50. Poznań, n.d. 27 p.
 • Rokiczana: obraz dramatyczny ze śpiewami i tańcami w trzech aktach. Teatr ludowy, nr.1. Poznań, n.d. 38 p.
 • Sabatowicz, M. Anielska nowina: misterjum jasełkowe w 3-ch odsłonach ze wspóludziałem widowni. Teatr dla młodzieży męskiej, nr.35. Poznań, 1929. 96 p.
 • Sen harcerzy. Bibljoteka teatralna “Michalinevm”. Miejsce Piastowe, 1930. 23 p.
 • Sienkiewicz, H. Zagłoba swatem: komedja. Lwów: Wyd-wo zakładu nar. imienia Ossolińskich, 1922. 43 p.
 • Smoczyński, W. Wesele podlaskie: obrazek ludowy w 5ciu aktach, w 6ciu odsłonach. Chicago, 1901. 136 p.
 • Straszny dwór: opera w 4 aktach z krórych pierwszy w dwóch odsłonach słowa J. Chęcińskiego...Teatr dla wszystkich, nr. 402. Lwów i Warszawa, n.d. 94 p.
 • Świat bez mężczyzn: krotochwila w trzech aktach przez Aleksandra Engla i Jul. Horsta przekład Mieczysława Sachorowskiego. Teatr dla wszystkich, nr. 8. Lwów i Warszawa, n.d. 96 p.
 • Szopka krakowska: prymitywne widowisko kolendowe z tekstami, nutami i rycinami na podstawie polskich źródeł etnograficznych. Bibljoteczka teatralna zwiazku teatrów ludowych, nr.11. Warszawa, 1926. 94 p.
 • Topór, Z. Dwaj bracia: tryaktówka z życia Św. Stanisława Kostki. Teatr dla młodzieży męskiej, nr.10. Poznań, 1924. 56 p.
 • Tuchołkowa, S. Stryjek Fonsio: farsa operetkowa w dwóch aktach dla drużyn śpiewackich i amatorów. Teatr ludowy, nr.48. Poznań, n.d. 42 p.
 • Turkowski, L. Torsa stopniała!...Humoreska w 3 aktach ze śpiewami. Teatr dla młodzieży męskiej, nr.55. Poznań: Ostoja, n.d. 56 p.
 • W korcu maku: tragikomedya w 1 akcie przez Pawla Radeckiego. Bibljoteka miłosnikowsceny, nr. 42. Warszawa, n.d. 29 p.
 • W narodzenie boźe: widowisko w 5 obrazach przez Frantiszka Kruczkowskiego. Lwów, 1907. 62 p.
 • Wachtel, K. Jasełka polskie. N.p.: Polish Publishing, 1909. 92 p.
 • Wężykówna, P. Ja o Was nigdy nie zapomnę! obraz sceniczny w sześciu odsłonach (rzecz dzieje się w kolonji polskiej: "Biały Orzeł" w Brazylji w roku 1931-32). Bibljoteczka teatralna. Potulice, 1935. 47 p.(2 copies)
 • Wieczorek, P. Z nędzy do szczęścia: fantazja sceniczna w trzech aktach. Teatr dla młodzieży męskiej, nr.25. Poznań, 1927. 72 p.
 • Więzien Magdeburga: dramat w 4-ch aktach przez Bronislawa Bakala. Bibljoteka miłosnikowsceny, nr..82/83. Warszawa, n.d. 48 p.
 • Wiszniewski, L. Smutna perełka: komedyjka w trzech aktach. Warszawa: M. Arcta, 1922. 45 p.
 • Wolniewiczówna, C. W opiece Marji: sztuka w 2-ch aktach, rzecz dzieje się w r. 1919. Teatr dla młodzieży żeńskiej, nr. 10. Poznań, 1929. 35 p.
 • Wybrana: obraz sceniczny z diejów powszechnych w pięciu aktach przez Ludwikę, Plater. Poznań, 1903. 189 p.
 • Wyspiański, S. Wesele: dramat w 3 aktach. Szkolna bibliteczka na wschodszie, t.15. N.p. Ministeerstwo W.R. i O.P. Jerozolima, 1943. 182 p.
 • Zabłocki, F. Sarmatyzm: komedia w pięciu aktach ze wstępem Henryka Gallego. Szkolna bibliteczka na wschodszie, t.41. N.p. Ministeerstwo W.R. i O.P. Jerozolima, 1944. 101 p.
 • Zahajkiewicz, S. Perła Cyllejska: obraz dramatyczny ze śpiewami w 3-ch odsłonach. Chicago, 1902. 69 p.
 • Zawieyski, J. Miłość Anny: dramat w 3-ch aktach. Warszawa, 1948. 95 p.
 • Ziemba, I. Święty Wojciech: rzecz w trzech aktach. Teatr ludowy, nr. 21. Poznań, n.d. 66 p.
 • Żłóbek betlejemski w trzech obrazach, ułoźył Stanisław Matwij (Mast). Tranóv, 1910. 40 p.
 • Zoloty na kwaterze: wodewil w trzech aktach T. Kozłowskiwfo i M. Dalbórówny.Biblioteka teatrów amatorskich, nr. 237. Katowice, n.d. 73 p.

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection

Cover of pamphlet from collection